You are here

Koulutus

Eräs yhdistyksen tärkeimmistä toiminnallisista tavoitteista on koulutuksen järjestäminen jäsenistölleen, koska ennen kaikkea lainsäädäntö asettaa sukututkimuksen tekemiselle omat ehtonsa.

Ensimmäisenä toimintavuotena koulutus aloitettiin 6-osaisella (yht. 16 tuntia) sukututkimuksen peruskurssilla. Koulutukseen sisältyivät mm. retket luentoineen Jyväskylän maakunta-arkistoon ja Maanmittauslaitoksen arkistoon sekä Hämeenlinnan maakunta-arkistoon. Koulutuksen saaneille sekä aikaisemmin peruskurssin käyneille luovutettiin yhdistyksen jäsenkortti. Vastaavia koulutuksia tullaan tarvittaessa uusien jäsenten myötä tulevaisuudessakin järjestämään muutaman vuoden välein.

Peruskurssin lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään kaksi kertaa vuodessa luentoja, jotka palvelevat sukututkimuksen tekemistä.

Yhdistyksen tavoitteena on myös jäsenistön ehdotusten pohjalta järjestää retkiä, jotka palvelevat sukututkimuksen tekemistä.